På lerbakkerne ved Gjern skal vintersæden opprioriteres, men det kræver planlægning for at overholde efterafgrødekravene.

På den stive lerjord i det bakkede landskab i Gjern øst for Silkeborg har Torben Kuhr sin bedrift Dalbygård. Her har han en svinebesætning og planteavl. Selvom han gennem årerne har tænkt på at opkøbe og udvide, er han godt tilfreds med størrelsen på sin bedrift, selvom han har god kapacitet i maskinhuset. For ham handler det primært om at producere de mængder foder, han selv har brug for.

- Jeg går først of fremmest op i, at jeg kan forsyne mig selv med korn til mine grise, men jeg har efterhånden fået lidt mere variation i sædskiftet end for blot få år siden, siger han.

Førhen havde jeg vinterhvede 10 år i træk, men nu skifter jeg hovedsageligt mellem vinterhvede, raps og vinterbyg

Torben Kuhr. landmand

Den tunge jord gør, at det er svært at have vårsæd i sædskiftet. Og med det in mente, handler det for ham om at kunne planlægge et fornuftigt sædskifte i vintersæden.

[...]

Vil du læse hele denne artikel?

Prøv vores introduktionstilbud