En investering i en foder- og strømaskine har vist sig at være en god løsning i løsdriftsstalden på Bøgely ved Sinding med 1.350 opformeringssøer.

Keep it simple er egentlig Per Rosenkrantz Fuglsangs motto for svinedrift. Soavleren har som sådan ikke været egentlig imod automatisering i sin bedrift, men altid ment, at alt for meget mekanik og automatik var til besvær med sammenbrud og indviklede systemer og programmer. Men lige når det kommer til en investering i en mini-strømaskine med gulvfodring fra JH Agro for tre år siden, har soholderen ændret holdning væk fra det simple til at gå all in på fuldautomatisk fodring og strøelse med beskæftigelsesmateriale i løsdriftsstalden.

- Egentlig er jeg modstander af alt for meget automatik, det skal holdes rent, holdes øje med og vedligeholdes, men med strømaskinen er der langt flere positive sider, end vi havde regnet med og turdet håbe på, det kan faktisk ikke være nemmere at fodre, end det er i dag. Men selvfølgelig er vi sårbare, hvis dette system går i stykker, siger soholder Per Rosenkrantz Fuglsang, der i dag driver Danmarks eneste rene PIC opformeringsbesætning.

Tilbage i 2002-2003 byggede han ny løsdriftsstald til 396 drægtige søer på 1.120 kvadratmeter for at være på forkant med politikernes lovkrav om løsdrift for søer. Lovkravet påbyder også, at søerne skal have adgang til beskæftigelsesmateriale mindst én gang om dagen. Med ministrømaskinen opfylder han begge krav. Strømaskinen kan både fodre og strø beskæftigelsemateriale rundt i stierne.

[...]

Vil du læse hele denne artikel?

Prøv vores introduktionstilbud