Der er mange fordele ved at forsure gyllen, og derfor er det ikke kun en irriterende lov.

Hvis ikke gyllen nedfældes i græsmarken, så er det lovpligtigt at tilsætte svovlsyre til gyllen under udbringning - eller inde i enten en tankforsuring eller staldforsuring.

Det er faktisk ikke blot en irriterende lov samt en ekstra omkostning - der er mange fordele ved forsuring, som mange måske har glemt de senere år.

- Gyllen udnyttes langt bedre ved forsuring. Det er eksempelvis en ufattelig billig svovl-gødskning, påpeger Kasper Kjær Jensen, chefkonsulent hos Danske Maskinstationer og Entreprenørs Agro-afdeling.

- Der er cirka 60 procent udnyttelsesgrad af kvælstoffet under normale omstændigheder, og ved at forsure gyllen, så hæmmer vi fordampningen, og holder gyllen på ammonium form, og derfor udnyttes kvælstoffet langt bedre. Da vi samtidigt ser en tendens til svovlmangel mange steder, er der altså tale om to fluer med ét smæk ved denne løsning, forklarer Kasper Kjær Jensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvad er en nedfælder?

Hvis gyllen ikke skal forsures under udbringning på slætgræs-marker hen over sommeren, så skal gyllen nedfældes - og hvad er det så, der definerer en gyllenedfælder til græsmarken?

- Der skal være skiveskær, som sørger for at skære en rille, så gyllen faktisk bliver fældet ned i jorden. Om der er tale om en dobbeltskive eller enkeltskivenedfælder er underordnet, mens hvis ikke der er et skiveskær, er der ikke tale om en nedfælder, fremhæver Kasper Kjær Jensen, og henviser til både slangebomme og slæbeskær, som desværre ikke tæller med som nedfældere.

rich-media-1
En græsmarknedfælder kendetegnes ved at have et skiveskær, og det er kun en sådan nedfælder, der kan fritages for gylleforsuring ved kørsel på slætgræsmarker. Foto: Morten Damsgaard.

Og så er der lige det med lovgivningen: Ved kontrolbesøg skal alle kunne fremlægge dokumentation for forsuring af gyllen for de sidste fem år. Det er kommunen selv, der foretager kontrollen, og det er landmanden, der kontrolleres. Maskinstationen logger i alle tilfælde det forbrugte syre-forbrug og dermed ligger maskinstationerne inde med data, der skal bruges ved kontrolbesøg.

- Kommunerne har fået en henstilling fra Miljøstyrelsen omkring et forbavsende lavt forbrug af svovlsyre i det danske landbrug, udfra de overslagsberegninger, for det forventede forbrug. Sagt med andre ord: der er nogen, som ikke har brugt svovlsyre, hvor det skulle være brugt, og derfor kommer der nu en skærpet kontrol på området. Vi ved, at nogle kommuner simpelthen har ansat folk til udelukkende at kontrollere dette område, så jeg tror vi vil se fokus på det hen over vinteren, fortæller Kasper Kjær Jensen, og bemærker, at bødestraffen ikke bare er økonomisk, men kan resultere i fængselsstraf samt reduktion af kvælstofkvote til kommende sæson.