Profil

Syngenta Nordics A/S

Syngenta er en verdens førende landbrugsvirksomheder med 28.000 medarbejdere i over 90 lande med to hovedtyper af produkter: frø og plantebeskyttelse.

Syngenta Nordics sælger plantebeskyttelsesprodukter og frø til forhandlere inden for dansk landbrug. Vi tilbyder en bred vifte af produkter til landbrug, gartneri, frugt- og bærdyrkning samt skovbrug, som bekæmper svampesygdomme, ukrudt og skadedyr. 

Vi ønsker alle fødevarer af høj kvalitet, et godt miljø og et landbrug med god økonomi. Vi ønsker med andre ord bæredygtighed. Det er ud fra denne filosofi, at Syngenta udvikler sine plantebeskyttelsesmidler. Det er vores opgave at hjælpe dig med at sikre en god høst af høj kvalitet - år efter år.

Alt i alt har vi omkring 40 medarbejdere i de nordiske lande, hvoraf ca. 30 arbejder på vores nordiske hovedkontor i København.

Syngenta er medlem af brancheorganisationen Dansk Planteværn, der arbejder for behovstilpasset og sikker anvendelse af kemiske plantebeskyttelsesmidler.

Syngenta Globalt

I store dele af verden er landbrugsjorden begrænset og fattig på vand. Derfor skal morgendagens avlere producere meget mere mad og foder med dagens naturressourcer.

Formålet med vores virksomhed er at bringe plantepotentiale til live. Det opnår vi ved at arbejde efter vores værdier: Innovation, intensitet, sundhed og ydeevne. 

• Innovation betyder altid at finde en bedre vej: at omskabe gennembrud inden for videnskabens og erhvervslivets ideer til nye løsninger. Det gør vi ved at fremme vores folks kreativitet og arbejde tæt sammen med kunderne.

• Intensitet handler om at mobilisere en opfattelse af, at tingene kan lade sig gøre. Det fokuserer vores engagement og vores energi. Det sætter os i stand til at opbygge nye partnerskaber.

• Vores sundhedsværdi bidrager til livskvaliteten. Den afspejler vores dybe respekt for naturen og miljøet sammen med vores engagement i at frigøre medarbejdernes vitalitet og potentiale.

• Ydeevne vil sige at levere resultater af høj kvalitet og leve op til benchmark-standarder: at opbygge vores virksomhed på et sikkert og etisk fundament og at holde vores løfter.

Du kan finde information om Syngenta på www.syngenta.dk 

Opgaver

  • Planteværn og ukrudtsbekæmpelse

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame