Automatisk oplæsning:

500 millioner til miljøstalde: Tilskudspuljer tredobles

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Puljerne, der giver tilskud til modernisering af slagtesvinestalde og kvægstalde, er blevet tredoblet. I alt er der 500 millioner kroner i puljerne.

Flere landmænd kan nu få tilskud til at bygge miljøvenlige stalde.

Puljerne, der går til modernisering af slagtesvinestalde og kvægstalde, er nemlig blevet tredoblet.

Før var der 85 millioner kroner i hver pulje, nu er der 250 millioner kroner. Samlet er der altså 500 millioner kroner i en pulje, som landmænd kan søge tilskud fra.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tredoblingen af puljer sker efter, at 89 landmænd havde søgt tilskud til modernisering af slagtesvinestalde for 400 millioner kroner

- Der er en stor interesse for at bygge grønne stalde, som er miljøvenlige og - for slagtesvinestaldenes vedkommende - også gavner klimaet. Når vi nu tredobler de to puljer, kan vi imødekomme langt flere af de interesserede landmænd og give landets stalde et løft med grøn teknologi for en halv milliard kroner i alt i 2020, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mads Kolte-Olsen.

Pengene bliver fordelt, så de projekter, der har den største miljøeffekt per tilskudskrone, får tilskud først.

Landmænd kan lige nu og frem til den 30. oktober søge om tilskud til at modernisere kvægstalde. Forventningen er, at der også vil blive ansøgt for markant mere end de oprindelige 85 mio. kroner. Også her er det projekter med den største miljøeffekt per tilskudskrone, der står først i køen.

- De ekstra midler er et markant offentligt bidrag til mindre udledning af ammoniak og metan per produceret dyr. Ved at bygge eller tilbygge nye stalde hjælper landmændene både miljøet og får en moderne stald. Vi er i fuld gang med sagsbehandlingen af slagtesvinestaldsordningen, så ansøgere får besked hurtigst muligt, siger Mads Kolte-Olsen.

De tilførte midler er blandt andet uforbrugte midler fra tidligere runder af moderniseringsordningerne samt omfordelte midler i Landdistriktsprogrammet generelt.