Automatisk oplæsning:

Arla hæver mælkepriserne

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Priserne for mælk stiger.

Arlas mælkepriser stiger fra 1. november med 7,50 øre per kg fra 1. november.

Det gælder både for konventionel og økologisk mæk.

Prisen for konventionel mælk vil herefter være 254,10 øre per kg, mens den for økologisk mælk bliver 314,70 øre per kg.

Det oplyser Arla.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Stigningen i Arlas mælkepriser skyldes forbedrede forretningsmix og generelle forretningsresultater, skriver Arla.

Arlas markedsoversigt:

Som forventet faldt væksten i EU-mælkeproduktionen i august som følge af det varme vejr, men den lå dog stadig over gennemsnittet for de foregående år. Andre steder er der stadig stærk vækst i mælkeproduktionen. USA har overvundet den Covid-19-relaterede volumenreduktion i starten af sommeren, og er nu tilbage på en årlig vækst på ca. 2 %. New Zealand fortsætter den stærke start på sæsonen med mere end 5 % vækst, og produktionen i Sydamerika har haft et lignende vækstniveau.

Råvaremarkederne har fortsat været generelt stabile med beskedne prisbevægelser.

Der er en vis bekymring på de europæiske ostemarkeder for, om den nylige stigning i Covid-19-infektioner vil medføre indgreb, der igen har negativ indflydelse på foodservice-branchen. Dette har især kunnet ses på mozzarellasalget, hvor priserne fortsat svækkes. Andre priser på gul ost er mere stabile, da de understøttes af detailhandelen.

Seneste GDT-auktion har vist stabile priser for mælkepulver på trods af, at den stærke vækst i New Zealand har forøget udbuddet. Priserne understøttes dog af kortsigtede kontrakter og efterspørgsel. Mere langsigtet efterspørgsel ser ud til at være svagere, men det kan bare være udtryk for, at køberne afventer udviklingen. Europæiske proteinpriser er fortsat stabile med en forholdsvis positiv prognose.

Det europæiske smørmarked er stadig stabilt med prisniveauer væsentligt over globale priser på trods af nylige GDT-stigninger. På kort sigt handles fløde betydeligt højere end smør, hvilket begrænser den europæiske smørforsyning.