Efter fire års forsøg på at opnå et tilfredsstillende resultat i roemarken har Hyldagergård nu fundet en løsning til radrensningen af roerne.

Den økologiske bedrift Hyldagergård på det østlige Sjælland driver 500 hektar planteavl med korn, frøgræs, raps, kløver - og i de sidste fire sæsoner med økologiske sukkerroer. I modsætningen til de øvrige afgrøder, har de økologiske sukkerroer til tider givet rynkede pander i forsøget på at opnå den mest effektive renholdelse af roerne i løbet af vækstsæsonen, som er alfa og omega for, at det kan lykkes med sukkerroerne.

- De første sæsoner kørte vi med en lugerobot, som i teorien kunne spare os for en masse timer med håndlugning og radrensning, men vi har aldrig fået maskinen til at køre optimalt. I stedet tror jeg, vi nu har fundet en løsning, der kan bruges, fortæller Nick Ziegler, indehaver af Hyldagergård, som til sæson 2020 har investeret i en Einböck radrenser med Garford side shift mellem-ramme, som er monteret mellem traktor og redskab.

- Det betyder, at vi har Garfod-rammen til at sidde mellem traktor og såmaskine, og derefter traktor og radrenser, forklarer Nick Ziegler. Garford-rammen har sit eget RTK-anlæg monteret, og ved at snakke sammen med traktoren RTK-anlæg, så sørger rammen for at roerne sås præcist efter traktoren, og tilmed så præcist, at roerne kan radrenses uden brug af eksempelvis kamera-teknologi.

rich-media-1
Med Garford side shift mellem-ramme mellem traktor og såmaskine og renser, sikres det, at der kan renses inden roerne fremspire.

- Det betyder blandt andet, at vi kan radrense roerne inden, de er kommet op, og på den måde klarer en stor del af ukrudtstrykket inden fremspiring, påpeger Nick Ziegler.

Kommunikation er vigtigt

Det siger sig selv, at der med GPS-antenne på både traktor og Garford-rammen, er en risiko for, at kommunikationen kan gå galt. Og da sporerne, som lægges ud ved såning er grundlaget for hele konceptet, er det hammer nødvendigt, at der ikke sker nogle fejl her.

- Vi har fået leveret systemet fra AgLeader, hvor de har monteret en RTK-antenne på Garford-rammen, og ved at installere en SmartSteer-boks på Garford-rammen, så samles alt kommunikation mellem traktor og ramme netop her, forklarer Nick Zeigler.

rich-media-2
Selve hjertet i systemet: SmartSteer, som samler informationerne fra mellemrammens GPS og traktorens GPS.

SmartSteer-boksen er dermed hjertet i hele systemet, og AgLeader fortæller, at det netop er her, man lægger grundlaget for at få succes med konceptet:

- Det hele er bundet op på RTK-signal, så hvis signalet mistes på enten traktor eller redskab, bliver det meget følsomt overfor fejl. Tilgengæld kan SmartSteer-boksen snakke sammen med alle anlæg, og det reducerer risikoen for fejl, uanset hvilket autostyrings-mærke, der benyttes på traktoren, fortæller Anders Steffansen, direktør hos Ag Precision, som importerer Ag Leader til Danmark.

Han fortæller, at der er stor interesse for disse mellem-ramme løsninger med side shift:

- Det er nødvendigt, når eksempelvis roerne efterfølgende skal båndsprøjtes eller blindrenses, som hos Nick Zeigler. Hvis ikke kamera-teknologien på ranseren kan se roerne, eller der køres med sprøjten efterfølgende for båndsprøjtning, så kan roerne simpelthen ikke sås præcist nok uden mellem-rammen som forskydning.

rich-media-3
Ag Leader styrer mellem-rammen med RTK-signal ned til 2 centimeters nøjagtighed.

45 centimeters afstand

Til sæson 2020 har man optimeret yderligere i roemarken på Hyldagergård, og man er dermed gået fra 50 centimeters rækkeafstand til 45 centimeter i roerækkerne.

- Det har vi blandt andet gjort for at få teoretisk 11.000 flere frø pr. hektar, fortæller Nick Ziegler og forklarer, at lugerobotten har bestemt afstanden mellem roe-frøen, som skal være 20 centimeter, for at robotten kan nå at hakke ind og ud mellem roerne.

- Nu har vi så opgivet lugerobotten, men derfor er der stadig mange gode takter i de 45 centimeters rækkeafstand i roerne. Vi har stor succes i vinterrapsen, som sås på samme måde, og her lukker rækkerne hurtigere på 45 centimeter kontra 50. Der er faktisk tale om 14 dages forskel, hvilket vi også ser i roerne, fremhæver Nick Ziegler.

rich-media-4
Til sæson 2020 er man gået over til 45 centimeter rækkeafstand i roe-markerne på Hyldagergård.

Han forklarer, at en hurtig aflukning af rækkerne er en stor fordel for ukrudtstrykket, og da roerne samtidigt tages tidligt op af jorden, ser han ikke udbytte-nedgang som et minus i systemet:

- Vi tager roerne op omkring 1. oktober, da Nordic Sugar starter fabrikken i Nykøbing Falster med at tage alle de danske økologiske sukkerroer. Den tidlig optagning sker jo i princippet mens roerne stadig gror, så jeg tror ikke, at de fem centimeters mindre afstand går ud over udbyttet i vores tilfælde.

Lige nu arbejder Hyldagergård med en løsning, hvor roerne kan renses på to leder, som yderligere at mindske ukrudtstrykket i roe-rækkerne.

- Det har vi succes med i kornafgrøderne, og eftersom lugerobotten nu er fortid hos os, så tror vi, at det kan være en rigtig god løsning mod det ukrudt, som kommer i selve roe-rækkerne.

rich-media-5
Nick Zeiger, Karl-Emil Skovgaard og Finn Hansen fra Hyldagergård.