Krenkerup Gods har nu to sæsoners erfaringer med robotter i de økologiske roemarker, og selvom håndlugningen ikke kan undværes, så går det den rigtige vej med teknologien.

De økologiske roer på Krenkerup Gods står rigtig godt i år. Rækkerne lukkede inden Sct. Hans, og timeforbruget til håndlugning har man kunne holde på 7.000 kroner pr. hektar. Én af forklaringerne på dette er, at de to økologiske marker på i alt 41 hektar passes af to FarmDroid førerløse robotter.

- Vi er gået fra én FarmDroid-robot i sæson 2019, til to robotter her i 2020, fortæller Mathias Knudsen, godsinspektør på Krenkerup Gods.

De to nye robotter på Krenkerup Gods er af den nye model fra den danske FarmDroid-producent, og Mathias Knudsen mener, at det går den rigtige vej med teknologien:

- De nye robotter har større hjul end de gamle, større solcelle-areal samt flere batterier, og kører dermed længere tid. Opbygningen er kraftigere og der er kraftigere motor på robotterne, fortæller han, og er positivt overrasket over, hvor stærkt det går med udviklingen inden for FarmDroid-robotterne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er virkelig sket en mærkbar-forskel, og jeg er sikker på, at vi på sigt nok skal kunne reducere mandtimerne med opsyn og håndlugning i de økologiske roer.

Men helt at undgå manuel luge-arbejde er endnu ikke muligt.

- Måske om 2 til 3 år kan vi klare opsyn og lignende inden for normal arbejdstid. Det går den rigtige vej er jeg overbevidst om.

rich-media-1
Billedet er fra den 17. juni 2020. Fine rene roe-rækker.

Ingen sovepude

Mathias Knudsen påpeger, at man ikke bare kan købe en robot, og derefter læne sig tilbage, og forvente robotten klare arbejdet helt uden menneske indgreb.

- I så-sæsonen og rense-sæsonen indtil rækkerne lukker, er det mere end et fuldtids-arbejde at holde opsyn og servicere robotterne. Der er faktisk nok at gøre hver dag.

Han fortæller også, at man stadig skal have øje for det gode såbed i den økologiske roemark:

- Det er alfa og omega med det rette såbed, og sørge for at fremprovokere så meget ukrudt som muligt inden såningen af de økologiske roer - jo lettere bliver det for robotten efterfølgende.

Han savner dog en større præcision under såarbejdet på robotterne:

- Den hårde lerjord på Lolland, kan godt resultere i, at roefrøene ikke altid rammer helt præcist, og dermed bliver roe-rækken ikke hundred procent lige. Det skyldes, at roefrøene triller en smule, når de lægges i jorden.

- Udover at roerækken ikke bliver helt lige, varierer afstanden mellem frøene også inde i rækken, hvilket resulterer i større afstand til roerne når robotten skal luge mellem roerne. Det betyder, at hakkejernene på robotten ikke kan komme tæt nok på roerne og indimellem rækkerne, og derfor er håndlugning et must i de økologiske robot-roer. Vi har brugt 7.000 kroner pr. hektar på håndlugning ad to omgange, påpeger Mathias Knudsen.

- Den første håndlugning ligger når vi har renset fjerde gange mellem roerne i rækken. Her hakkes der ukrudt op mellem rækkerne, hvorefter vi har kørt første gang med radrenseren. Efter 14 dage har vi kørt anden gang med radrenseren, og denne gang ligger vi jord ind i rækken. Derefter kommer anden håndlugning cirka en måned efter rækkerne er lukket, hvor der fjernes stok-løber og melder, forklarer Mathias Knudsen

rich-media-2
Det ses her, at roerne ikke står helt snor lige, hvilket skyldes den hårde ler jord, og dermed triller roe-frøene en smule under såning.

Til sammenligning koster det mellem 9.000 og 12.000 kroner pr. hektar for håndlugning i "normal" sået økologiske roer, som ikke passes af robot.

- Det ville jo være rart at være helt fri for håndlugning, men der er vi ikke helt endnu. Hvis robotten kan være mere præcis i såning af frø, så vi kan komme tættere på planterne, så kommer vi et langt stykke hen ad vejen, fortæller han, og henviser til, at hvis bare hakkejernene kan komme 1,5 centimeter tættere på roerne, så fjernes 10 procent mere af ukrudtet.

Mathias Knudsen tror dog på en rigtig fornuftigt roe-avl i år, og håber på tæt på 10 ton sukker pr. hektar i de økologiske roer.

- Men det kan være farligt at høste med øjnene - det vil vise sig, når vi får roerne afleveret til Nordic Sugar.

På Krenkerup Gods drives der 1.600 hektar konventionel planteavl samt 210 hektar økologisk. Foruden sukkerroer er der hestebønner med udlæg af standsvingel, glutenfri havre, vårbyg samt hybrid-rug med udlæg af hvidkløver.

rich-media-3
Man slipper ikke helt for hverken håndlugning eller radrensning i de økologiske robot-marker på Krenkerup Gods.